top of page

Thông Báo

Cập nhật tin tức thông tin liên lạc: Họ Tên, Email, Điện Thoại và Địa Chỉ của Bà Con trong và ngoài nước...

Xin bà con cố gắng bỏ một ít thì giờ qúy báu để cung cấp tin tức của cá nhân và gia đình mình...

Kêu gọi, nhắc nhở bà con trong và ngoài nước đóng góp qủy hương khói Phủ Thờ - Năm 2018

Xin bà con nhắc nhở mọi thành viên trên 21 tuổi trong mỗi Gia Đình đóng góp đều đặn...

Tiếp tục công việc kêu gọi nhắc nhở bà con gởi họ tên, ngày sanh, tin tức cá nhân và hình ảnh để bổ túc trong cuốn Gia Phả Phòng Lạc Hóa.

Mặc dầu cố gắng rất nhiều nhưng Gia Phả của Lạc Hóa Phòng còn thiếu nhiều tin tức và hình ảnh của thế hệ con cháu sau này. Nhắc nhở bà con cố gắp cung cấp tin tức.

Thông tin mới nhất về đóng góp của bà con trong việc xây dựng nhà ngang

H.Đ.G.T đang trong thời kỳ tìm hiểu và nghiên cứu để tạo mặt bằng thích hợp trong công việc xây dựng nhà ngang

Gởi Ảnh, Tên Họ, Ngày Sinh, Ngày Mất, Pháp Danh của người thân đã qúa cố để được để thờ cúng ở Phủ Thờ

Gởi Ảnh, Tên Họ, Ngày Sinh, Ngày Mất, Pháp Danh để thờ và đọc sớ trong ngày hợp kỵ rằm tháng tám

1/1

Please reload

bottom of page