top of page

​Đóng Góp Tiền Qủy Hương Khói Hàng Năm Của Bà Con

​Hàng năm con cháu nội ngoại của Lạc Hóa Phòng làm tròn bổn phận hiếu sự của mình đóng góp đều đặn cho ngân qủy hương khói hàng năm của Gia Tộc. Nhờ vào sự đóng góp đều đặn, bền bỉ này và cùng chung sức với bà con trong và ngoài nước mà việc giữ gìn, săn sóc mồ mả tổ tiên được tươm tất. Vấn đề hương khói, kỵ giổ hàng năm vẫn được tiếp tục duy trì chu đáo. 

December 25, 2010

Tổng kết tiền đóng góp hương khói Phủ Thờ năm 2010 của Bà Con ở nước ngoài - Nhấn vào để xem bản tổng kết...

1 / 1

Please reload

bottom of page