top of page

Phủ Phòng của chúng ta vốn không có một khoảng tài chánh nào nên mọi chi tiêu trong tất cả các công việc của Phủ Phòng đều phải dựa vào sự đóng góp chung. Con cháu nam nữ nội ngoại từ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên phải có bổn phận đóng góp.

 

Mức đóng góp được ấn định:

 

  • Ở nước ngoài, mỗi người hai mươi lăm(25) Mỹ kim mỗi năm.

  • Ở trong nước, mỗi người một trăm ngàn đồng(100,000.00) mỗi năm.

 

Tuy nhiên bà con có khả năng đóng góp nhiều hơn càng quý, ai không đủ điều kiện thì xin đóng góp tùy theo khả năng. Khi có đại sự, cần phải có một ngân khoản lớn mà ngân quỷ hằng năm không đáp ứng được thì Ban Đại diện trình bà con xin đóng góp thêm.

 

Chi tiêu trong năm tùy theo khả năng tài chánh và vật giá sinh hoạt Ban ĐẠI DIỆN sẽ ấn định cho hợp lẽ. Lập bản dự chi các khoản thù lao cho những người được giao phó công việc thường xuyên tại Phủ Thờ, để phỏng định được số tiền chi tiêu thường xuyên hằng năm, giúp cho việc cân bằng ngân sách. Chi thu hằng năm phải đúc kết chi tiết rõ ràng và thông báo rộng rãi đến tất cả bà con.

 

Lệ thường khi trong Phòng có người qua đời, Ban ĐẠI DIỆN thay mặt bà con đến chia buồn và lễ phúng năm mươi (50) Mỹ kim.

bottom of page