top of page

​Hình Ảnh

Vài hình ảnh di dời lăng mộ Đức Từ
Vài hình ảnh thăm Lăng và Phủ Thờ dịp tết 2016
Vài hình ảnh Lăng Tẩm cùa Ngài Lạc Hóa Quận Công
Vài hình ảnh của Phủ Thờ Phòng Lạc Hóa
Vài hình ảnh họp mặt bà con tại Phủ Thờ Ngày 12, tháng 06 Năm 2016
20160613_103019
phutho3
20160612_090653
20160612_102407
20160612_103118
20160612_102940
20160612_103057
20160612_102955
20160612_103005
20160612_103053
20160612_102414
20160612_102425
20160612_102337
20160612_103035
20160612_215420
20160611_123251
20160612_102943
20160612_102411
20160612_103100
20160612_102411
20160611_123251
Video họp mặt bà con tại phủ thờ Phần 1 - 5
Video họp mặt bà con tại phủ thờ Phần 6 - 9
Video quay lại khuôn viên của Phủ Thờ Lạc Hóa Phòng
bottom of page