top of page

​Giới Thiệu

Thân Thế Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công

 

Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công là Hoàng Tử thứ mười lăm của ĐỨC THÁNH - TỔ NHÂN HOÀNG ĐẾ, Hoàng - Triều NGUYỄN.

  • Ngài Hoàng được hạ sanh vào giờ Đinh Dậu, Ngày 30 Bính Tý, Mùa Xuân, tháng Giêng Nhâm Dần; Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu MINH-MẠNG thứ ba (1822).  Danh tánh trong thế phả của Ngài là NGUYỄN-PHÚC MIÊN-VŨ.

 

  • ĐỨC TỪ của Ngài là Cung Nhân Nguyễn Thị Nhơn. Pháp danh Tánh Lương. Thụy hiệu Diệu Hạnh Chơn. Quê quán ở huyện Hương Trà. Trong quyển “NGUYỄN PHÚC TỘC THẾ PHẢ” ghi chép Đức Từ tên là Nguyễn Thị Vĩnh. Đức Từ hạ sanh ngài Hoàng được mấy ngày thì tạ thế. 

 

Tư liệu chính thống của Hoàng Tộc chỉ ghi chép được mấy dòng đơn sơ như trên về thân thế của Ngài. Nơi nghiêm cung trầm mặc, không ai biết được cuộc trãi ngiệm thời thơ ấu, niên thiếu của Ngài. Theo thông lệ của cung đình; Hoàng tử đến tuổi trưởng thành phải xuất cung. Được phong tước, kiến lập phủ đệ, định đạt gia thất. 

Niên hiệu Minh Mệnh thứ 21 Canh Tý (1840), tháng Nhâm Thìn( tháng Ba âm lịch), ngày Giáp Ngọ mồng ba, Ngài Hoàng Miên Vũ được ban Ngân sách, phong tước Quận Công: Tước hiệu Lạc Hóa. Kiến lập phủ đệ ở vùng Chợ Dinh Thượng, huyện Hương Trà, Thừa Thiên.

 Phòng Lạc Hóa Quận Công của các thế hệ con cháu chúng ta ngày nay khởi nguồn từ ngày ấy.

 

Tổ tông là cội nguồn, là dòng họ của mỗi con người, vì vậy mỗi người sinh ra đều mang tên họ để xác định nguồn gốc của mình. Tổ tiên dòng họ mình là ai! Đó là điều mà con cháu chúng ta cần phải tìm hiểu. Biết nguồn gốc để tưởng nhớ, và mãi mãi tri ân Tổ Tiên, Ông-Bà đã cho chúng ta thừa hưởng những gì quý báu nhất. Với tấm lòng tôn kính và hiếu để đó, tất cả con cháu của Lạc Hóa Phòng, mặc dầu sinh sống ở bất cứ nơi nào nhưng vẫn luôn một lòng hướng nghỉ về Cội Nguồn, Tổ Tiên. Trong những năm vừa qua con cháu đã hết lòng, chung sức, đóng góp tài chánh, công sức để xây dựng lại Phủ Thờ, tu bổ lăng mộ kiên cố, khang trang đẹp đẽ, biên soạn gia phả, gầy dựng ngân qũy cho Họ Tộc.

Họ Tộc là một cộng đồng, một kết cấu duy nhất mang tính huyết thống có sức bền vững tồn tại đến muôn đời; vì vậy trong tương lai bằng những hành động cụ thể, con cháu phải tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, chung sức thúc đẩy sự đoàn kết, tình thân ái giữa bà con và cùng nhau đóng góp năng lực, đức hạnh để hun đúc cho sự phát triển không ngừng của dòng họ Lạc Hóa Phòng.

bottom of page