top of page

​Đóng Góp Ý Kiến

Chia xẻ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến của tất cả bà con trong lúc này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết yếu hơn bao giờ hết. Vì thế tất cả con cháu trong dòng họ phải có trách nhiệm đóng góp những suy nghỉ của mình góp phần làm rạng rỡ, vẻ vang dòng tộc. Phải ý thức thế hế của chúng ta hiện nay là chiết cầu nối duy nhất của những gì Tổ Tiên, Ông Bà đã tạo dựng để truyền lại cho những thế hệ mai sau.

33 Nguyễn Lộ Trạch Huế, Thừa Thiên Việt Nam

Email: lachoaphong@gmail.con - Điện Thoại: 916 949 0297

Thành thật cảm ơn ý kiến đóng góp của qúy bà con !

bottom of page