top of page

Quy Ước Của Phòng Lạc Hóa

      Đại gia tộc NGUYỄN PHƯỚC, chi hệ của chúng ta kể từ Ngài LẠC HÓA QUẬN CÔNG MIÊN VŨ. Ngài là Hoàng Tử thứ mười lăm của ĐỨC THÁNH TỔ NHÂN HOÀNG ĐẾ.

 

      Trãi qua bao thế hệ, nay con cháu trưởng thành đông đúc. Suốt trong một thời gian dài non sông ly loạn, qua bao nhiêu biến động thảm khốc, gian lao nhưng nhờ hồng phước của Tổ Tiên Ông Bà con cháu đều được tai qua, nạn khỏi. Nay, chúng ta, các thế hệ hậu duệ, cháu chắt của Ngài một lòng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi việc phụng hiếu Tổ Tiên, Ông Bà, cháu chắc đều chung lòng, chung sức lo lắng chu toàn. Hương khói, lễ giỗ hằng năm dâng cúng tươm tất, đều đặng.

      Mộ phần Tiền Nhân theo thứ bậc lần lượt được tu sữa, chỉnh trang. Ngôi từ đường của Phủ Đệ được tái kiến tạo rộng rãi, khoáng đạt hơn. Ấy cũng nhờ vốn xưa,  con cháu từng lớp đều thấy được sự tôn ngưỡng, thờ phụng Tổ Tiên của các thế hệ Ông, Bà, Cha, Mẹ đã hun đúc nên truyền thống cao  quý vô giá, kiến tạo nền móng vững vàng trong đạo gia đình của dân tộc. Nay, chúng ta con cháu tại thế mãi giữ lấy điều hiếu đạo, quyết tâm cùng nhau gìn giữ, trau giồi truyền thống đạo hiếu cao quý của Gia Tộc. Con cháu thân tộc ta một lòng đoàn kết, thắt chặt tình thương ngày càng bền vững.


    Với cuộc sống ngày nay, tuy bà con ta mưu sinh, lập nghiệp khắp mọi miền đất nước. Tìm chốn sinh cơ nơi hải ngoại, phương xa. Nhưng tâm tưởng mãi hướng về nơi Tổ Tiên dựng nghiệp. Để bà con có được điều kiện chung lòng, góp sức bồi đắp tâm nguyện đạo hiếu cao quý. Thiết nghĩ chúng ta kiến lập một bản QUY ƯỚC để sự điều hành công việc phụng hiếu được thống nhất, dễ dàng, trôi chảy. Và đây cũng là khuôn mẫu cho những thế hệ mai sau làm nền tảng phát huy và tồn tại.

     Bản Quy ước nầy được soạn thảo với sự tham vấn của các vị cao niên  trong gia tộc: Ông BỬU- CHƯƠNG, Ông VĨNH- PHONG, Ông VĨNH- TIỆN, Ông VĨNH-THỤC.

 

Trong buổi họp đông đủ Gia Tộc tại Phủ đệ ngày 12 tháng Sáu năm 2016, bản quy ước nầy đã được toàn thể bà con nhất trí thông qua.

bottom of page