top of page

LỜI NGÕ

 

Gia-phả là mối liên-hệ nguồn-gốc xuyên-suốt của một "Tộc -họ"có quá-khứ lâu dài với hiện-tại và càng về sau càng đa dạng, phong - phú.

 

Để gìn giữ mối liên-hệ nầy, gia - phả cần phải được ghi chép, lưu giữ thông qua các thế-hệ, theo một phương-thức lựa chọn để có căn-cơ, dễ bề tìm kiếm vị-trí của mỗi thành-viên trong dòng-họ, cũng như có cơ-sở tầm-nguyên từng gốc chi, nhánh của gia-tộc.

 

Gia-phả phải thể hiện được tính trung-thực và chính-xác; Chủ-đích giúp chúng-ta tầm-nguyên truyền-thống gia-tộc mình, lúc thịnh lúc suy, có cơn bỉ cực, có thời hiển vinh; Giúp cho chúng ta nhận-thức vị-trí, tầm nhìn đích thực chính mình trong dòng - họ, trong cộng - đồng chung một giống-nòi và đất-nước.

 

Theo ngu-ý của tôi muốn duy-trì gia-phả được tốt phải có chủ trương phân-công, thực-hiện cho mỗi chi, nhánh và được tập - hợp, hệ - thống-hóa chung; Vì càng về sau khối lượng công việc càng phức-tạp, khó-khăn trên phương diện thu thập tài liệu phát - sinh. Có như vậy mới mong thu-thập đủ dữ-kiện cho phần-vụ tập-trung tổng-hợp; Nhật-tu kịp thời các dữ-kiện biến-động trong gia-phả.

 

Trong phạm-vi của Tập I "GIA-PHẢ PHỦ LẠC - HÓA QUẬN - CÔNG" Đức - Ngài LẠC - HÓA làm hệ thứ nhất, các hậu - duệ kế-tục là các thế-hệ liên-hệ trực-tiếp tuần-tự cho đến thê-hệ thứ V (có biểu- thị trên sơ-đồ). Để việc hệ-thống được đơn-giản và liên-tục; Tôi tách rời thế hệ thứ III ( có biểu-đồ riêng) cho từng vị đứng sau, ghi trực tiếp xuống thế - hệ IV và V của chi nhánh vị đó. Cách thể - hiện thân-thế sự-nghiệp của các vị Tiền - bối có phần cãm - nhận chủ - quan; Dù đã cố gắng thể hiện trung-thực và sinh - động đến đâu cũng có phần cá - biệt. Vì vậy tôi xin bà con nội, ngoại khi nghiên cứu tập gia - phả nầy với tinh-thần tham - khảo làm cứ-liệu sưu-tập cho phần chi nhánh riêng của mình.

 

Trong tập gia - phả I với cách ghi-chép nêu trên, mới hoàn-tất thế-hệ thứ IV và một phần thế-hệ thứ V, nên còn quá đơn - giãn, vì vậy cần phải liên-tục bổ - sung, hiệu - chính và hệ thống hóa lại cho thích hợp. Trong việc ghi-chép, tập-hợp, hệ-thống, tôi cũng có nhiều hạn chế thiếu sót, rất mong được chỉ-dẫn, bổ-sung. Tôi xin đề nghị trong công việc ghi chép gia - phả, cần dành một vị trí xứng đáng  cho "phần nữ" của gia - tộc .

 

Để tránh phạm vào cách thức lập gia - phả lâu nay theo chế độ "phụ - hệ"; Tôi  ghi phần nữ theo thứ tự con cái được hạ sanh của từng thành viên trong gia - tộc. Tức là gái cũng như trai, theo thứ tự anh-chị-em trong gia đình. Vô  cùng mong mỏi sự chung sức, chung lòng của bà con Nội - Ngoại, thu thập dữ - liệu của thành viên trong gia - tộc, để gia - phả của Phủ - Phòng chúng ta ngày càng đầy đủ, phong - phú hơn.

                                                                 

KÍNH - BÁO

Nhâm -Thân 1992   

BỬU - TUÂN

 

LỜI NGÕ

 

(tiếp-theo)

Kính thưa bà con nội ngoại Phòng LẠC - HÓA QUẬN -CÔNG.

 

Ý nghĩa vô cùng quan-trọng của việc gây dựng gia - phả đã được Ông BỬU - TUÂN trình bày mạch - lạc, khúc - chiết trong lời ngõ. Ông đã cất công một mình sưu tập lại những chi tiết vô cùng quý giá và hiếm-hoi của các vị Tiền-nhân. Ghi lại những ký ức với tình thương vô cùng sâu đậm với CHA-MẸ, với ANH-CHỊ-EM. Với những phương tiện vô cùng đơn sơ về sưu-tập, về in ấn của năm 1992 nhưng Ông vẫn gây dựng nên cuốn gia-phả đầu tiên với chi tiết và hình ảnh vô cùng quý giá, rất phong phú  của Phòng LẠC - HÓA QUẬN - CÔNG. Ông nhắc nhở các thế-hệ con cháu về sau phải luôn nghĩ tới việc gìn giữ giềng-mối, tình-thân trong họ-tộc.Việc luôn cập nhật đến con cháu các thế-hệ sau được sanh-thành,  tạo dựng sự-nghiệp.

 

Để nối tiếp công việc và lời nhắc nhủ quý báu của Ông BỬU - TUÂN sau gần hai mươi năm. Ban Đại - Diện phủ-phòng tổ - chức một đợt cập nhật sự phát triển của các thế - hệ con cháu về sau của Ngài LẠC - HÓA.

 

Ngày nay, cháu chắt của Ngài ở nhiều nơi trên thế - giới. Ngoài những thời gian vất vả, lo toan về cuộc sống. Có lúc rỗi-rãnh cũng suy-tư, nhớ tới cội - nguồn, gia-tộc, người thân. Có tập gia-phả, xem qua đó, ít nhiều cũng thấy mình có mối kết nối, gần gũi người thân, nẩy-nở tình gia - tộc, huyết - thống. Dòng - họ rỡ ràng, gia - phong chỉnh - huấn là kim-chỉ định-hướng cho ý - chí vương lên của các thế - hệ con cháu. Là khuôn thước tạo lập ngôn - từ, phong - thái, nhân - cách cho các thế-hệ hậu - duệ của Ngài.

 

Rất mong bà con nội ngoại, nếu có những tài - liệu, bài viết nói lên tâm tưởng của mình về Ông - Bà, Cha - Mẹ, Anh-Chị - Em, Họ - Tộc xin gởi về để đưa vào gia - phả. Điều nầy vô cùng quan - trọng, bởi qua đây các thế-hệ về sau mới biết được những việc làm, cuộc sống của các bậc Tiền - nhân. Cầu xin Anh - Linh Tổ - Tiên soi sáng, phù - hộ cho cháu chắt về sau luôn giữ được mối tình - thân gia - tộc. Phủ - phòng ngày càng rạng-rỡ.

 

Viết tại Phủ - Đệ Lạc - Hóa  Quận - Công Phòng

Trưởng Ban Đại - Diện

Vĩnh - Phong

Mùa Xuân Giáp - Ngọ 2014

 

                                    


KHỞI NGUYÊN HỌ TỘC

 

Họ NGUYỄN - PHÚC (thường đọc trại là Phước) là một nhánh họ Nguyễn lớn trải dài theo lịch sử đất nước. Theo cứ liệu được ghi trong cuốn “NGUYỄN - PHÚC TỘC THẾ - PHẢ” do Hội - Đồng Trị - Sự NGUYỄN - PHÚC TỘC  Huế in và phát hành năm 1995 thì họ NGUYỄN - PHÚC chúng ta phát tích từ Thủy - Tổ Định - Quốc Công  NGUYỄN - BẶC (924 - 979) là khai quốc công thần triều nhà Đinh dĩ hạ.

Trong khuôn khổ gia phả Lạc - Hóa  Quận - Công Phòng xin không đề cập đến phần THỦY - TỔ PHẢ vì đã được in trong bản “NGUYỄN - PHÚC TỘC THẾ - PHẢ”. Bà con chưa thỉnh được cuốn Thế- phả trên, xin chờ đợi tái bản và có thêm phần  bổ sung sau này.

 

Quốc Sử Quán TRIỀU - NGUYỄN, tập "MINH - MỆNH CHÍNH – YẾU " quyển 1, thiên thứ 2, phần Pháp - Tổ năm Minh - Mệnh thứ 4 chép rằng:

 

"Quốc - gia ta gây dựng tự xứ Thanh - Ba, Phủ Hà - Trung, Huyện Tống - Sơn, làng Gia - Miêu ngoại trang, họ là Nguyễn. Đời trước là một họ lớn, dòng dõi trâm anh, hơn mấy trăm năm tích đức làm nhân, nên mới có ngày nay, thực ví như nhà Chu xưa vậy. Bởi thế nên trời đã xuống mệnh sinh ra đấng Triệu - Tổ TĨNH  HOÀNG - ĐẾ  ta gây dựng nên cơ đồ lớn, tiếp đến sinh ra Đức Thái -Tổ GIA - DŨ HOÀNG - ĐẾ  ta mở đầu cơ nghiệp cỏi Nam bèn lấy chữ PHÚC đặt tên lót theo chữ NGUYỄN gọi là Quốc - Tính tức là họ NGUYỄN - PHÚC vậy..."

 

Trải theo năm tháng thì quê gốc họ NGUYỄN - PHÚC hiện nay thuộc: Làng (thôn) Gia - Miêu, xã Hà - Long, huyện Hà - Trung, tỉnh Thanh - Hóa.

 

Họ NGUYỄN - PHÚC thờ Đức Triệu - Tổ  NGUYỄN - CAM (trước vì kiêng húy nên gọi là Nguyễn - Kim) là tổ cao nhất, làm đời thứ nhất của họ NGUYỄN - PHÚC đến đời Vua BẢO - ĐẠI  (chữ VĨNH trong đế hệ thi) là đời thứ 17.

 

Trong khuôn khổ bài viết có hạn, tránh những điều tranh luận không đáng có về sử - liệu, tránh những chính - trị hóa lịch sử phi lý kéo dài hơn nữa thế kỷ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con cháu họ NGUYỄN - PHÚC.

 

Tôi xin dẫn chứng ngắn gọn và đơn giản: Tại quê hương nhà Nguyễn, ngày 18/10/2008, tỉnh Thanh - Hóa tổ chức: "Cuộc hội thảo khoa học quốc gia về chúa Nguyễn và Vương Triều Nguyễn" có đông đảo các nhà khoa học, sử học của Việt Nam cũng như các Giáo sư, chuyên gia hàng đầu về "Lịch - sử Việt - Nam" đến từ các nước Trung - Quốc, Nhật - Bản, Hàn - Quốc, Pháp, Nga,... với 90 tham luận các nhà khoa - học và sử học đã đi đến một sự đồng thuận về quan điểm nhận thức giai đoạn lịch - sử này theo hướng khách quan, trung thực và công bằng. Nó làm thay đổi quan điểm, nhận thức trước đây của giới sử học về các chúa Nguyễn và Vương - Triều Nguyễn.

 

Đó là sự công nhận khách quan về công lao to lớn của các Chúa Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi, xác lập nên bản đồ hiện đại của nước ta. Vương - Triều Nguyễn đã thống nhất được đất nước sau nhiều thế kỷ bị chia cắt, xây dựng một quốc - gia tập quyền và quy cũ,...

 

Thưa bà con! chê rồi khen nức nở là việc của người. Còn chúng ta lập phả truyền lại cho con cháu đời sau được rõ. Một lòng tri ân Tổ - Tiên; Hương khói đoàn kết, thờ phụng Tiền - Nhân.

 

Xin ngắn gọn dẫn nhập phần đầu tập gia phả của Ngài Hoàng LẠC - HÓA  QUẬN – CÔNG. Bản cập nhật 2014 vậy.

 

Nay kính

PHÓ BAN ĐẠI - DIỆN PHÒNG LẠC - HÓA  QUẬN - CÔNG

BẢO - TIẾN

bottom of page