top of page

​Hoạt Động

Hương Khói Cúng Kỵ

Hằng tháng, ngày rằm, mồng một phải có hương hoa quả phẩm, dâng hương lễ bái. Những ngày lễ kỵ chính tại phủ thờ:

 

 1. Ngày kỵ ĐỨC TỪ, Thân mẫu của Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công Miên Vũ

 2. Lễ kỵ Ngài Hoàng Lạc Hóa Quận Công Miên Vũ

 3. Lễ kỵ Ngài Kỳ Ngoại Hầu Hường Chước.

 4. Lễ kỵ Cụ Bà Kỳ Ngoại Hầu Hường Chước

 5. Lễ kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Dinh

 6. Lễ kỵ Cụ Bà Công Tôn Ưng-Dinh

 7. Lễ kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Yên

 8. Lễ Kỵ Cụ Ông Công Tôn Ưng-Viên

 9. Ngày Rằm, tháng Bảy lễ hiệp kỵ. Lễ kỵ tất cả chư hương linh con cháu các thế hệ trong gia tộc.

Tu Sữa, Bảo Dưỡng Lăng Mộ

Hằng năm Xuân Thu hai kỳ tảo mộ, cắt đặt người thường xuyên trông nom, làm cỏ sạch sẽ lăng mộ ở sơn phần Nguyệt Biều và Lịch Đợi . Xem xét các mộ phần có gì cần tu sữa. Những mộ phần nào không còn hậu duệ hoặc vì lẽ gì không có điều  kiện tu bổ thì HỘI ĐỒNG GIA TỘC có trách nhiệm điều nghiên tùy khả năng mà chỉnh trang lại. HỘI ĐỒNG GIA TỘC phải có bổn phận để tâm theo dõi những khu vực có các lăng mộ bị bắt buộc phải di dời để kịp thời có thời gian lo liệu.

Thờ hương linh con cháu tại Phủ Thờ

Tất cả Con Cháu Phòng Lạc Hóa khi mãn phần được mang di ảnh về sum họp với, Tổ Tiên, Ông Bà ở Phủ Thờ. Mọi chi tiết dưới đây và hình ảnh xin gởi về Email: lachoaphong@gmail.com.

 • Tên Họ

 • Pháp Danh

 • Ngày tháng năm sanh

 • Ngày tháng năm mất

Kèm theo đây là bức thơ của Anh Vĩnh Phong gởi bà con Phòng Lạc Hóa trước đây về quyết định này.

bottom of page