top of page

Gia Phả Lạc Hóa Phòng

Gia Phả Phòng Lạc Hóa

THÂN THẾ NGÀI HOÀNG LẠC-HÓA QUẬN-CÔNG

 

Ngài Hoàng LẠC - HÓA  QUẬN - CÔNG là Hoàng tử thứ thứ mười lăm của ĐỨC THÁNH - TỔ  NHÂN  HOÀNG - ĐẾ. Hoàng Triều NGUYỄN.

 

  • Ngài Hoàng được hạ sanh vào giờ Đinh-Dậu( từ 5h-7h chiều); Ngày 30 Bính-Tý; Mùa Xuân, tháng Giêng Nhâm-Dần; Năm Nhâm-Ngọ, niên hiệu MINH-MẠNG thứ ba(1822). Danh tánh trong thế phả của Ngài là NGUYỄN-PHÚC MIÊN-VŨ.

  • ĐỨC TỪ của Ngài là Cung Nhân NGUYỄN - THỊ - NHƠN. Pháp danh TÁNH LƯƠNG. Thụy hiệu DIỆU-HẠNH     CHƠN.  Quê quán ở huyện Hương - Trà.

Trong quyển “NGUYỄN-PHÚC TỘC THẾ PHẢ” ghi chép ĐỨC  TỪ tên là NGUYỄN  THỊ  VĨNH. ĐỨC TỪ hạ sanh  ngài Hoàng được mấy ngày thì tạ thế.

Tư liệu chính thống của Hoàng Tộc chỉ ghi chép được mấy dòng đơn sơ như trên về thân thế của Ngài.

Nơi nghiêm cung trầm mặc, không ai biết được cuộc trãi ngiệm thời thơ ấu, niên thiếu của Ngài. Theo thông lệ của cung đình; Hoàng tử đến tuổi trưởng thành phải xuất cung; Được phong tước, kiến lập phủ đệ, định đạt gia thất.

 

Niên hiệu MINH-MỆNH thứ 21 Canh-Tý (1840), tháng Nhâm-Thìn (tháng Ba âm lịch), ngày Giáp-Ngọ mồng ba, Ngài Hoàng MIÊN-VŨ được ban Ngân sách, phong tước Quận Công: Tước hiệu LẠC-HÓA. Kiến lập phủ đệ ở vùng Chợ Dinh Thượng, huyện Hương Trà, Thừa Thiên.

 

PHÒNG LẠC-HÓA QUẬN - CÔNG của các thế hệ con cháu chúng ta ngày nay khởi nguồn từ ngày ấy.Thương cảm thay ! Ngài Hoàng Quận Công tuổi thọ không cao.

Năm TỰ-ĐỨC thứ hai Kỷ-Dậu(1849), mùa Đông tháng Mười là tháng Ất-Hợi, Ngày Đinh-Mão mồng ba, giờ Dần( 3 giờ-5 giờ sáng). Ngài tạ thế. Hưởng thọ hai mươi tám tuổi. Thụy hiệu  HÒA - THẬN. An táng tại sơn phần làng Thủy Biều, Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên.

 

GIA THẤT VÀ HẬU DUỆ

 

Ngài QUẬN- CÔNG lập sáu phủ thiếp, nhưng trong các tài liệu ghi chép tìm được từ trước cho đến nay không biết được danh phận của các Đức Bà.

 

Ngài QUÂN - CÔNG  hạ sanh được mười hai Công tử và ba Công nữ. Duy chỉ Công tử  KỲ NGOẠI HẦU  HƯỜNG-CHƯỚC trưởng thành, định đạt gia thất. Một điều làm cho con cháu về sau băn khoăn; Các vị Công tử đa phần đều có biết được danh tánh của mẫu thân, duy có Công Tử KỲ NGOẠI HẦU HƯỜNG - CHƯỚC không tìm thấy được danh tánh thân mẫu của Ngài!

 

Ngài KỲ NGOẠI HẦU có hai vị Phu nhân và hạ sanh được chín ông Công-tôn và bảy bà Công Tôn-nữ. KỲ NGOẠI HẦU Phu-nhân Chánh Thất ĐOÀN-THỊ-THUẬN hạ sanh chín ông Công-tôn và ba bà Công Tôn-nữ.

 

Duy có:

 

  • HIỆP-TÁ ĐẠI-HỌC-SỸ CÔNG-TÔN ƯNG - DINH

  • CÔNG-TÔN ƯNG-YÊN

  • CÔNG-TÔN ƯNG-VIÊN

  • CÔNG TÔN-NỮ THỊ QUẾ

  • CÔNG TÔN-NỮ THỊ ĐỆ

 

Trưởng thành, định đạt gia thất. Có con cháu các thế hệ kế tục trưởng thành, hưng phát như các thế hệ hiện tại của chúng ta - Hậu Duệ của NGÀI LẠC-HÓA QUẬN-CÔNG -  đang sống.

 

Qua các thế hệ và qua bao lần ghi chép. Năm 2014 Ban Đại Diện đã cập nhật được quyển GIA PHẢ Của PHÒNG LẠC-HÓA. Tuy chưa hoàn chỉnh nhưng một phần nào ghi chép được lược sử của Họ Tộc và con cháu các thế hệ của PHÒNG. Quyển GIA PHẢ được phổ biến rộng rãi đến bà con qua nhiều phương tiện và trên chính trang mạng này. Kính mong bà con để tâm, bỏ chút thì giờ tìm  mối quan hệ, tình thân Họ Tộc qua các thế hệ, ngõ hầu thắt chặc tình thương huyết thống. Chung sức, chung lòng vun đắp cho mạch sống gia tộc hưng phát, trường tồn.

 

                                                    BAN DẠI DIỆN KÍNH BÚT

bottom of page