top of page

​Tài Chính

Phủ phòng của chúng ta vốn không có một khoảng tài chánh thu nhập nào nên mọi chi tiêu trong tất cả các công việc của Phủ phòng đều phải dựa vào sự đóng góp chung của con cháu. Tất cả con cháu của Phòng Lạc Hóa đều có chung một Ngài Hoàng sinh ra không phân biệt trai, gái, cấp bật, tất cả đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp xây dựng Tộc Họ. Cháu nam nữ nội ngoại từ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên phải có bổn phận đóng góp.

 

   Mức đóng góp được ấn định:

 

  • Ở nước ngoài, mỗi người hai mươi lăm(25) Mỹ kim mỗi năm.

  • Ở trong nước, mỗi người một trăm ngàn đồng (100,000.00) mỗi năm.

  • Con Cháu nếu ai cuộc sống gặp khó khăn, thì xin đóng góp tùy theo khả năng

Tiền đóng góp hàng năm của Bà Con trong và ngoài nước sẽ gởi trực tiếp về Việt Nam cho Bà Thủ Qũy Tôn Nữ Trang Đài.

  • Ở Canada, xin Bà Con gởi tiền đóng góp qũy hương khói Phủ Thờ cho Ông Vĩnh Minh theo địa chỉ dưới đây:

 

    Vĩnh Minh : 5360 Place D'argenteuil, Montreal Quebec H4J 1M2 CANADA

Điện Thoại:  (514) 865 -  2226 - Email: jmvinh2004c@yahoo.com

  • Ở USA và các nước ngoại quốc, xin Bà Con gởi tiền đóng góp qũy hương khói Phủ Thờ cho Ông Vĩnh Hiệp theo địa chỉ dưới đây:

 

    Vĩnh Hiệp : 12275 Magnolia Cir, Alpharetta, GA 30005 USA

Điện Thoại:  (916) 949 - 0297 - Email: npvinhhiep@gmail.com

  • Ở trong nước, xin Bà Con gởi tiền đóng góp qũy hương khói Phủ Thờ cho Bà Thủ Qũy - Tôn Nữ Trang Đài theo địa chỉ dưới đây:

 

55 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Email: dai.tonnu@gmail.com - Điện Thoại: 0976260589

 

Để cho việc đóng góp của Bà Con trong nước được thuận tiện. Bà Tôn Nữ Trang Đài  có mở ra một tài khoản tài khoản ở ngân hàng Việtcombank. Dưới đây là tin tức mà Bà Con trong nước cầp phải cập nhật đầy đủ và chính xác để chuyển tài khoảng.

Tên chủ tài khoản: Công Huyền Tôn Nữ Trang Đài

Địa chỉ nhà: 55 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số tài khoản ngân hàng: 0371000457520

Tại ngân hàng: VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH (NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH)

bottom of page