top of page

​Phòng Lạc Hóa

"Chim có  tổ, Người có tông, Như cây có cội, như sông có nguồn"

Chào đón bà con đến với trang mạng PHÒNG LẠC HÓA.

 

Con cháu của PHÒNG LẠC HÓA hiện nay đang sinh sống ở khắp mọi miền đất nước. Hải ngoại, con cháu định cư ở nhiều nước trên các châu lục. Lâu nay mối liên lạc thăm hỏi, thông tin về công việc hiếu sự của Phòng đến tất cả bà con gặp rất nhiều khó khăn.

 

Ban Đại Diện mở trang mạng PHÒNG LẠC HÓA không ngoài mục đích và kỳ vọng tạo nên một phương cách thông tin thuận tiên, nhanh chóng; Một môi trường thông thoáng để tất cả bà con dễ dàng kết nối, gắn chặc tình gia tộc. Tìm hiểu mạch sống, trải nghiệm của các thế hệ tiền nhân, có được những thông tin tối thiểu về sự ra đời, nguồn gốc của dòng họ mình, sự kiện con cháu các thế hệ hiện tại của chúng ta đang phụng hiếu Tổ-Tiên. Chia xẻ cùng nhau những băn khoăn, những mong ước vun đắp cho sự trường tồn của họ tộc.

Chúng tôi hy vọng trang mạng Phòng Lạc Hóa này sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi bà con trong dòng tộc, để trang mạng sẽ được mở rộng, phong phú và liên kết được mối quan hệ dòng họ ngày càng thắm thiết và vững mạnh hơn.

Thông báo gần đây của Phòng Lạc Hóa

Jun 11, 2018

Tin tức mới nhất về công việc di dời quần lăng mộ của Đức Từ

Feb 18, 2017

Tổng kết tiền đóng góp hương khói của Bà Con trong và ngoài nước năm 2017

Feb 09, 2018

Tin tức mới nhất về công việc xây dựng nhà ngang và chỉnh trang lạc khuông viên Phủ Thờ

Sep 15, 2016

Lễ Khánh Thành Xây Dựng Lại Phủ Thờ Lạc Hóa Phòng - Năm 2006

Aug 21, 2016

Buổi họp mặt của Hội Đồng Gia Tộc

1 / 1

Please reload

bottom of page